Příměstské tábory Trutnov 2023

 

 

LETNÍ TERMÍNY: 

17. - 21. 7. 2023 - Dobrodruzi

24. - 28. 7. 2023  - Indiáni

 

 14. - 18. 8. 2023 – Hmazáci

 21. - 25. 8. 2023 – Cestovatelé

 

Pro koho: děti od 3 do 7 let / či dle domluvy

Čas: od 7.30 do 16:00

Cena:

2.400 Kč za týden*

*včetně obědů a svačin.

Platbu proveďte nejpozději do 31. 5. 2023

Místo konání: zázemí: Na Vrchu 98, Vnitřní město Trutnov - celé město Trutnov a přilehlá příroda.

BENEFIT platby: Možnost placení přes benefit programy, zašlete nám společně s přihláškou přesné znění na faktuře pro benefit program, kterou vám připravíme.

 

Na co se můžete těšit: 

týden strávený v duchu programu lesních klubů - pobyt venku ochucený tím, co nám příroda nabízí a co v ní nacházíme.

Celodenní péči obstarávají dva průvodci.

 

 Co s sebou:
- vhodné oblečení a obuv - v zápalu hry se může ušpinit
- oblečení do mrazu i vody
- pití (čerstvé pití každý den)
- v případě potřeby spánku! spacák/deku, polštářek, karimatku, hajánka (na odpolední odpočívání pro děti, u kterých to budou rodiče vyžadovat)
- náhradní oblečení - lze ponechat uschované v domečku např. v látkové tašce
- batůžek s prsními popruhy (pro snadnější pohyb)
- kopii průkazky zdravotní pojišťovny
- doporučejeme mít věci podepsané, aby nedošlo k záměně.


 Jak se přihlásit:
- vyplňte přihlášku, viz níže.

Přihláška na příměstské tábory


  1) vyplněnou přihlášku zašlete na email kuszemetu@gmail.com
  2) originál přihlášky doručte osobně do dětského klubu v den nástupu na tábor.
 
Na tábor je potřeba ještě zařídit:

Potvrzení o bezinfekčnosti (podepsat buď v den nástupu na tábor nebo den předem, zákonným zástupcem)

Lékařské potvrzení (potvrzení od lékaře)

Lékařské potvrzení – může být 2 roky staré ( platí datumově  do nástupu tábora např. tábor od 1.7. 2021 platí LP  2.7. 2019 a pozdější).

 

Storno podmínky:


Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor dříve než 30 dní před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 0% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor v období mezi 30. a 15. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 20% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor v období mezi 14. a 10. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 60% z celkové ceny tábora.
Dojde-li ke zrušení přihlášky na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor mezi 9. a 1. dnem před dnem začátku tábora, činí stornovací poplatek částku ve výši 80% z celkové ceny tábora.
Pokud dítě na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor nenastoupí bez zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek částku ve výši 100% z celkové ceny tábora.


V případě nemoci znemožňující účast dítěte na táboře storno poplatky nebudou účtovány.

Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.


V případě, že přihlášený účastník tábora zruší svou registraci, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu tábora, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.


Zrušení registrace na letní pobytový tábor nebo příměstský tábor lze provést pouze písemně nebo prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu ostrovprirody@gmail.com .

V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany organizátorů tábora. Za den zrušení registrace na tábor se považuje den, kdy bude oznámení o tomto doručeno organizátorům tábora.


V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu účastníka na táboře bez zavinění na straně organizátorů tábora nevzniká organizátorům tábora povinnost vrátit zaplacenou cenu, ani její poměrnou část. V případě onemocnění během pobytu na táboře, které vynutí předčasné ukončení či přerušení pobytu, se však vrací poměrná část zaplacené ceny.
Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny tábora (resp. její poměrné části), organizátoři tábora ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 14ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení registrace v případě e-mailové komunikace).

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace